Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

Čo je pohľadávka? Pohľadávku môžeme rozlíšiť z dvoch hľadísk a to z právneho a účtovníckeho hľadiska. Pohľadávku právneho charakteru môžeme definovať ako pohľadávku, kde je povinný niekto (dlžník) niekomu (veriteľ) zaplatiť, resp. vrátiť peniaze. Pri pohľadávke účtovníckeho charakteru je dôležité členenie na dlhodobé a krátkodobépohľadávky.   Pri vymáhaní pohľadávok je najdôležitejším predpokladom pre…