MONITORING

Pri obchode je potrebná dôvera, ale v obchode tiež platí „dôveruj ale preveruj" – preto, aby ste vedeli s kým obchodujete, mali by ste mať nástroj, ktorý Vás automaticky a včas upozorní na dôležité udalosti o Vašich obchodných partneroch.

Iste ste sa stretli s nasledovnými situáciami:

Spoločník predal podiel v spoločnosti.

Súd  vyhlásil konkurz alebo povolil reštrukturalizáciu odberateľa.

 Odberateľ je dlžníkom finančnej správy, neuhradil odvody alebo faktúry iným partnerom, zmenil adresu a Vy ste o týchto dôležitých udalostiach nevedeli.

Aktiváciou balíčka MONITORING budete automaticky a  včas informovaný o dôležitých udalostiach obchodných partnerov.

Monitoring obchodných partnerov

Čo ponúkame?

monitoring firiem a živnostníkov
13 pravidelne aktualizovaných dátových zdrojov - OR SR, Obchodný vestník, ŽR SR, registre, poistovne, Finančná správa, a i.
• automatické emailové notifikácie o dôležitých udalostiach
• monitorovanie 50 typov udalostí: konkurzy, reštrukturalizácie, dlhy a nedoplatky, informácie o platcovstve DPH, Zmeny v ORSR, likvidácie, platobné rozkazy, podania z Obchodného vestníka a iné.
možnosť nastavenia notifikovania iba o udalostiach, ktoré Vás zaujímajú
50% zľava na vyhľadávanie v Centrálnom registri exekúcií

Ponuka balíčkov

Zabezpečujeme nasledovné balíčky monitoringu:
MONITORING
PREMIUM
ELITE
ULTIMATE
DATASETY
MULTILICENCIA

Čo získate? Prečo monitorovať obchodných partnerov?

 • Nevystavíte faktúry a nedodáte tovar rizikovým odberateľom.
 • Budete včas informovaný o dlhoch a exekúciach svojich odberateľov.
 • Stihnete sa prihlásiť do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania ako veriteľ.
 • Budete včas informovaný o všetkých podstatných udalostiach sledovaných subjektov.
 • Prečo využiť monitoring obchodných partnerov? Získate dôležité a aktuálne informácie o obchodných partneroch. Môžete viac času venovať svojej podnikateľskej činnosti a rozvoju spoločnosti.

   

  Koľko stojí monitoring?

  Po vyskúšaní len za 84€ ročne za neobmedzený počet monitorovaných subejktov. To je iba 7 € mesačne!

  Ak máte záujem o túto službu, vyplňte žiadosť nižšie.

  „Monitoring – od PFS – užitočný a dôležitý zdroj informácií - bezchybná aplikácia.“

  Ing. Miloslav Mihálik konateľ spoločnosti BOSTECH, s.r.o.