V zmysle našich 20-ročných skúseností Vám odporúčame – začať  hneď alebo čo najskôr, pretože čím rýchlejšie zveríte pohľadávku do rúk odborníkov, tým rýchlejšie získate svoje peniaze späť.

Sú 3 možnosti:

1 - Na stránke www.profinance.sk vyplňte formulár a pošlite skenom všetky podklady k pohľadávke.

2 – Naskenujte všetky podklady  k pohľadávke a opíšte právny stav pohľadávky (stačí svojimi slovami) – pošlite nám ich emailom.

3 - Pošlite fotokópie podkladov poštou.

Nakoľko každý prípad je individuálny, nie je možné určiť výšku provízie vopred bez toho aby sme poznali dôležité informácie o pohľadávke a jej podkladoch.

Vyplňte krátky formulár tu a pošleme Vám presný výpočet provízie.

U nás zaplatíte vždy len za výkon - odmena z výsledku, bez skrytých poplatkov – vymôžeme – zaplatíte vopred dohodnutú províziu!

Ak niekedy nastanú situácie, pri ktorých pohľadávku nie je možné vymôcť v mimosúdnom vymáhaní – províziu neplatíte.

Províziu platíte až po pripísaní peňazí na Váš účet. Do 7 dní od prijatia vymoženej sumy Vám vystavíme faktúru na dohodnutú províziu za naše služby.

Dlžník so sídlom v SR pohľadávka od 100 EUR a dlžník so sídlom v krajinách EU od 250 EUR.

Nakoľko je každý prípad iný, vopred nie je možné odhadnúť čas vymáhania. V niektorých prípadoch dlžník zaplatí na druhý deň, prípadne do 7 dní. Štandardná lehota vymáhania je 60 dní, pričom po každých 30 dňoch zasielame report. Klienta kontaktujeme pri každej dôležitej udalosti, ako je overenie, úhrady splátky, podpísanie splátkového kalendára s dlžníkom prípadne podpísanie iných zabezpečovacích inštitútov. 

Od dlžníka vymôžeme – základný dlh + zákonné úroky a paušálnu náhradu nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky vo výške 40 EUR na každý prípad. V prípadoch, ak boli dohodnuté iné inštitúty ako zmluvná pokuta alebo penále, základný dlh sa navyšuje o tieto hodnoty.

Každých 30 dní zasielame  klientovi emailom report. Klienta kontaktujeme telefonicky alebo emailom pri každej dôležitej udalosti, akou je overenie  úhrady splátky, podpísanie splátkového kalendára s dlžníkom prípadne  zabezpečovacích inštitútov. Komunikácia s klientom prebieha telefonicky, emailom, prípadne po dohode je možné zriadiť klientovi prístup na veriteľský portál s aktuálnym prehľadom o jeho prípadoch.

Pohľadávky vymáhame v 140 krajinách sveta. V prípade záujmu Vás budeme informovať, v ktorej krajine Vám vymôžeme Vaše pohľadávky – stačí vyplniť formulár tu.

Služby poskytujeme predovšetkým právnickým a fyzickým osobám podnikateľom.

Po posúdení vymáhame aj pohľadávky, ktoré nevznikli v podnikateľskom prostredí, napríklad pôžičky a podobne…

Nakoľko sme profesionáli, pracujeme v zmysle zákonov a legislatívy v konkrétnej krajine, v ktorej Vás pri vymáhaní budeme zastupovať. Náš tím sa postará o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávok za Vás – bezpečne Vás prevedieme vymáhaním pohľadávok.

Pohľadávka sa nevymôže v prípadoch, ak neexistuje majetková proti - hodnota, z ktorej je možné  pohľadávku uspokojiť.

Naši klienti (ktorým sme poradili a nastavili systém správy pohľadávok) takéto situácie nepoznajú, nakoľko vďaka našim kvalitným informáciám, overenému know – how  a fungujúcim prevenčným opatreniam eliminujú riziká z podnikania a prakticky nemajú nevymožiteľné pohľadávky .

Pohľadávku je možné riešiť mimosúdne a súdne. V praxi preferujeme mimosúdne vymáhanie, ale v prípade potreby vieme promptne riešiť aj súdne vymáhanie. Vždy zohľadňujeme individuálne potreby prípadu a želania klienta.