Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

93% úspešnosť pri faktúrach do 30 dní
86% úspešnosť pri faktúrach do 60 dní

V porovnaní s bežným spôsobom vymáhania pohľadávok dokážeme vďaka individuálnemu
prístupu, 20 ročným skúsenostiam z praxe a neustále sa zlepšujúcemu ( špeciálnemu ) know-how zredukovať čas vymáhania na 30 až 90 dní.

Platíte len za výkon bez skrytých poplatkov

U nás zaplatíte vždy len za výkon - odmena z výsledku, bez skrytých poplatkov – vymôžeme – zaplatíte vopred dohodnutú províziu! Ak niekedy nastanú situácie, pri ktorých pohľadávku nie je možné vymôcť v mimosúdnom vymáhaní – províziu neplatíte.

Vysoká úspešnosť vďaka odborným skúsenostiam a inovatívnym postupom.

93% úspešnosť pri včasnom odovzdaní pohľadávky do našej správy. Vďaka individuálnemu prístupu a špeciálnemu know-how zredukujeme čas vymáhania až o 50% v porovnaní s bežným spôsobom vymáhania.

V súlade so zákonmi ...

Nakoľko sme profesionáli, pracujeme v zmysle zákonov a legislatívy v konkrétnej krajine, v ktorej Vás pri vymáhaní budeme zastupovať. Náš tím sa postará o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním pohľadávok za Vás.

Vyplňte krátky formulár a pošleme Vám presnú výšku provízie pre Váš prípad

Predtým, ako nám odovzdáte pohľadávku, pripravte si odpovede na tieto otázky:

Kto Vám dlhuje? Koľko Vám dlhuje? Za čo Vám dlhuje? Prečo dlžník nezaplatil pohľadávku (reklamácia, vady, námietky)? Ako dlho je pohľadávka po splatnosti?

Čo oceníte?

 • profesionálny a individuálny prístup
 • rýchle a odborné vymáhanie pohľadávky
 •  

  Čo získate?

  VAŠE PENIAZE

  Ako mám postupovať?

  Čím skôr tým lepšie pretože  čas sú peniaze

  V zmysle našich 20-ročných skúseností vieme, že percento úspešnej vymožiteľnosti záleží na rýchlosti odovzdania pohľadávky. Čím rýchlejšie sa rozhodnete odovzdať Vašu pohľadávku do našich rúk, tým máte väčšiu šancu na úspešné vymoženie pohľadávky.

  Tabuľka vymožiteľnosti ovplyvnená časovým faktorom:

  Zverte ešte dnes Vašu pohľadávku na starosť odborníkom. Pripravte si potrebné podklady a odpovede na nasledujúce otázky.

  Doba po splatnostiÚspešnosť vymožiteľnosti
  30 dní93%
  60 dní86%
  90 dní78%
  180 dní33%
  360 dní26%
   

  Pripravte si odpovede na tieto otázky:

  V akom rozsahu (výška pohľadávok) a aký počet pohľadávok chcete odovzdať na vymáhanie?
  Akým spôsobom nám pošlete podklady potrebné k vymáhaniu pohľadávok (e-mailom, poštou)?
  Aký je vek (počet dní po lehote splatnosti) Vašich pohľadávok?

  Čo nasleduje po prevzatí prípadu?

  Po prevzatí prípadu sa o všetko  postaráme MY. Počas inkasa pohľadávky je náš klient priebežne informovaný o celom procese a postupe inkasného konania. Zároveň venujeme veľkú pozornosť ochrane citlivých údajov našich klientov.

  Prípad začneme riešiť okamžite

  Po prevzatí prípadu bezodkladne  vykonáme právnu a ekonomickú analýzu pohľadávky a zvolíme najvhodnejší postup riešenia. Pri každej pohľadávke uplatňujeme individuálny a odborný prístup.

   Individuálny prístup

  Nakoľko každý prípad je špecifický, od podpisu  mandátnej zmluvy vykonáme všetky potrebné kroky a úkony, aby sme klientovi vrátili od dlžníka  jeho peniaze.

  Telefonické a listové výzvy od vyškoleného slušného personálu

  Dlžník je po celý čas vymáhania pohľadávky urgovaný – upomínaný  prostredníctvom telefonických urgencií a listových výziev.

  Osobné návštevy dlžníka – Najúčinnejší nástroj

  V zmysle našich 20-ročných skúseností vieme, že osobné návštevy sú najúčinnejším nástrojom mimosúdneho vymáhania pohľadávky. Priamo v teréne získavame dôležité informácie o dlžníkovi, jeho majetkových pomeroch a aktivitách.

  Zlepšenie pozície klienta popri efektívnom vymáhaní pohľadávky= reálna vymožiteľnosť dlhu

  Popri efektívnom vymáhaní pohľadávky realizujeme úkony smerujúce k  zlepšeniu pozície klienta vo vzťahu k dlžníkovi, ako napríklad:

  Uznanie dlhu/ záväzku
  Pristúpenie  k dlhu/ záväzku
  Prevzatie  dlhu/ záväzku
  Ručenie fyzickou osobou
  Podpísanie zmenky

  Realizáciou týchto úkonov zabezpečíme výhodnejšie postavenie nášho klienta voči dlžníkovi a zabezpečíme reálnu vymožiteľnosť pohľadávky.

  Úspešné vymoženie pohľadávky

  V rámci mimosúdneho vymáhania môže dôjsť k viacerým alternatívam plnenia – pohľadávka môže byť splatená naraz, v splátkach alebo v splátkovom kalendári. Po  vymožení pohľadávky vystavíme klientovi faktúru za naše služby.

  Čo v prípade ak pohľadávku nie je možné mimosúdne vymôcť?

  V prípade nemožnosti mimosúdneho vymáhania Vám poskytne naša spoločnosť analýzu prípadu a navrhne možnosti ďalšieho postupu vo vymáhaní. Na žiadosť klienta zabezpečíme  súdne vymáhanie pohľadávky prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie.

  V prípade potreby zabezpečíme súdne vymáhanie pohľadávky.

  Viac informácií o priebehu súdneho vymáhania nájdete v sekcii súdne vymáhanie, prezrite si potrebné informácie kliknutím sem.