Vymáhanie pohľadávok

93% úspešnosť pri faktúrach do 30 dní
86% úspešnosť pri faktúrach do 60 dní

V porovnaní s bežným spôsobom vymáhania pohľadávok dokážeme vďaka individuálnemu prístupu, 20-ročným skúsenostiam a overenému  know-how zredukovať čas vymáhania na 7 až 60 dní.

Mimosúdne vymáhanie

Platíte len z reálne vymožených finančných prostriedkov a to až po prevedení na váš účet. Až 93% úspešnosť vďaka individuálnemu prístupu a overenému know-how. Zredukujeme čas vymáhania až o 50% v porovnaní s bežným spôsobom vymáhania.

Vymáhanie súdnou cestou

V prípade ak sa rozhodnete pre efektívne súdne vymáhanie, naša spoločnosť zabezpečí urýchlené odborné spracovanie a podanie žalobného návrhu, následné vydanie súdneho platobného rozkazu a kompletné právne zastúpenie.