Edit

Deprecated: Funkcia get_page_by_title sa od verzie 6.2.0 nepoužíva! Použite namiesto toho WP_Query. in /home/html/profinance.sk/profinance.sk/wp-includes/functions.php on line 6031

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts off the system and expound.

Contact Info

Contact for support

Contact for support

098 6650 4085

 Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

Čo je pohľadávka? Pohľadávku môžeme rozlíšiť z dvoch hľadísk a to z právneho a účtovníckeho hľadiska. Pohľadávku právneho charakteru môžeme definovať ako pohľadávku, kde je povinný niekto (dlžník) niekomu (veriteľ) zaplatiť, resp. vrátiť peniaze. Pri pohľadávke účtovníckeho charakteru je dôležité členenie na dlhodobé a krátkodobépohľadávky.   Pri vymáhaní pohľadávok je najdôležitejším predpokladom pre úspešné vymoženie pohľadávky podrobne vedená evidencia osobitných odberateľov (v akej súvislosti a v akej výške vznikla určitá pohľadávka).

Dôležité sú aj niektoré sprievodné dokumenty, ktoré dokladujú oprávnenosť pohľadávky a sú aj ich súčasťou (zmluvy, dodacie listy…). Na základe týchto skutočností môžeme vymáhanie pohľadávok rozdeliť na interné a externé.   Interným mimosúdnym vymáhaním pohľadávok sa myslí mimosúdne vymáhanie vlastnými silami veriteľa, ktoré zahŕňa vnútorne vykonávané kroky, na základe ktorých sa pohľadávka postupuje na ďalšie vymáhanie právnym útvarom podniku, odovzdanie tretej strane (inkasnej agentúre, advokátskej kancelárií) alebo sa predá inému veriteľovi.

Pri internom vymáhaní ide zvyčajne o rané vymáhanie (skoré vymáhanie, vymáhanie v ranných štádiách) = early collection alebo o neskoré vymáhanie (vymáhanie v pokročilých štádiách, vymáhanie starého dlhu) = late collection.   Stratégia vymáhania – jednotlivé vymáhacie kroky:

 • podľa veku pohľadávky,
 • podľa času uplynulého od predchádzajúceho kroku,
 • podľa stavu prekročenia kreditného limitu,
 • podľa výšky dlhu,
 • podľa počtu neuhradených dodávok,
 • ako kombinácia niekoľkých predchádzajúcich krokov.

K externým mimosúdnym vymáhaním pohľadávok dochádza, ak dlžník neuhradil svoj záväzok dobrovoľne ani internou mimosúdnou cestou, nastupuje využitie služieb inkasných agentúr.   Prečo si zvoliť inkasnú agentúru?

 • očakávaný prísnejší postup vymáhania,
 • vysoká špecializácia na vymáhanie pohľadávok,
 • možné úspory z rozsahu (nižšie jednotkové náklady),
 • veriteľ si zachová skoro úplnú kontrolu nad procesom vymáhania,
 • pre veriteľa získanie spätnej väzby o kvalite svojich pohľadávok a o platobnej disciplíne svojich zákazníkov.

Inkasná agentúra pracuje týmito dvoma spôsobmi:

 • pôvodná spoločnosť odpredá svoj dlh vymáhacej inkasnej agentúre, pretože už nechce ďalej obchodovať s dlžníkom a nie je žiaden spôsob k vymoženiu svojich peňazí, inkasné agentúry odkupujú tieto dlhy za podstatne nižšiu sumu ako je pôvodný dlh a následne ich vymáhajú od dlžníkov v plnej výške,
 • pohľadávka je vo vlastníctve pôvodného veriteľa a ten priamo oslovil vymáhaciu inkasnú agentúru na riešenie vymáhania svojej pohľadávky od dlžníka, inkasná agentúra následne inkasuje peniaze od dlžníka späť k veriteľovi za províziu z vymoženej sumy, ktorá je vopred dohodnutá pri podpise mandátnej zmluvy, ku ktorej sa prikladá splnomocnenie veriteľa.

Ak ste dlžník, je možné prísť ľahko nato komu dlžíte. V prípade, že od Vás inkasná agentúra žiada, aby ste uhradili dlh na ich účet, Váš dlh bol predaný inkasnej agentúre. Ak Vás požiadajú, aby ste dlh zaplatili na účet pôvodného veriteľa, tak pôvodný veriteľ vlastní dlh, ale dohodol sa s inkasnou agentúrou a všetky rokovania, platby a úkony sú v rukách vymáhacej inkasnej agentúry. Pre vymáhanie pohľadávok v obchodných vzťahoch odporúčame jednoznačne externú formu, nakoľko je účinejšia a lacnejšia ako interná forma vymáhania pohľadávok.

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *