Profil spoločnosti - Zistite prečo si firmy vyberajú práve nás.

Filozofiou našej spoločnosti je nielen zabezpečenie finančného vyrovnania a tým zlepšenia cash-flow našich klientov ale i vzájomnej komunikácie medzi veriteľom a dlžníkom a tak byť účinným medzičlánkom v ich vzájomnom vzťahu.

Kto sme? Prečo si nás firmy vyberajú?

Spoločnosť PRO-FINANCE Service s.r.o. je úspešná a progresívna spoločnosť, ktorá sa predovšetkým špecializuje na vymáhanie a správu pohľadávok a s tým súvisiace činnosti a služby.

Spoločnosť má vytvorené vlastné know-how, disponuje širokým personálnym a technickým potenciálom umožňujúcim efektívne spravovanie a vymoženie nám zverených pohľadávok našich klientov. Vďaka našim bohatým skúsenostiam a nášmu špeciálnemu know–how sme schopní zabezpečiť, aby sa dlžník k pohľadávkam klienta našej spoločnosti postavil a reagoval na ne iným spôsobom ako k ostatným porovnateľným pohľadávkam iných veriteľov.

Čo presne a ako to robíme?

Celková činnosť spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o. je charakterizovaná vysokou profesionalitou a korektnosťou voči obchodným partnerom a diskrétnym zaobchádzaním so zverenými informáciami. Všetky aktivity našej spoločnosti namierené voči dlžníkom sú realizované rýchlo, dôsledne, ale súčasne korektne, s úmyslom v čo najväčšej miere zachovať i naďalej dobrý vzťah medzi našim klientom a jeho dlžníkom.

Spoločnosť si svojou činnosťou a poskytovanými službami získala u svojich klientov nielen vysoký kredit, ale najmä dôveru, ktorá vyplýva z vysokej odbornosti, kvalite a efektivite nami poskytovaných služieb. Všetkým našim klientom zaručujeme a poskytujeme komplexný servis v oblasti vymáhania pohľadávok, pričom základom našej podnikateľskej činnosti je uplatnenie nášho vlastného - vysoko odborného - know-how a skúseností, ktorých základnými atribútmi sú lojálnosť a samozrejme diskrétnosť bez ohľadu na to, či je klientom spoločnosť alebo jednotlivec.

Komu naše služby ponúkame? Tešíme sa na prípadnú spoluprácu s Vami.

Spoločnosť PRO-FINANCE Service s.r.o. svojou pôsobnosťou pokrýva Slovenskú republiku, Českú republiku a všetky krajiny EÚ. Filozofiou našej spoločnosti je nielen zabezpečovanie finančného vyrovnania, ale i vzájomnej komunikácie medzi veriteľom a dlžníkom, a tak byť účinným medzičlánkom v ich vzťahu.

Vážení partneri, ak Vás ponuka našej spoločnosti zaujala, radi Vám odpovieme na Vaše ďalšie otázky a zúčastníme sa na možnom osobnom rokovaní, na ktorom by sme Vám podrobnejšie predstavili našu spoločnosť, jej činnosť a nami ponúkané služby.

Máte problémy s dlžníkmi? Neodkladajte ich, kontaktujte nás!

Urýchlite celý proces
vyplnením dotazníku online
  1. Čo hovorí náš klient?

    So spoločnosťou PRO-FINANCE Service s.r.o. spolupracujeme 4 roky. Využívame celé portfólio služieb spoločnosti a vysoko oceňujeme ich profesionálny a operatívny prístup, vďaka ktorému sa zlepšil cash-flow DALITRANS s.r.o.. V spolupráci budeme určite a radi naďalej pokračovať.

  1. Čo hovorí náš klient?

    Služby spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o. sme vyskúšali na základe odporúčaní od nášho obchodného partnera. Počas našej troj ročnej spolupráce nám úspešne vymohli niekoľko veľmi problematických pohľadávok. Postupne sme začali využívať všetky služby tejto spoločnosti a sme s nimi nad mieru spokojní.© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.