Upozorníme vašich dlžníkov

Chcete mať na čas uhradené faktúry?
Upomenieme vašich klientov, ak je faktúra po splatnosti.

Title #0

Urobte prvý krok, a dajte svojim obchodným partnerom na vedomie,
že Vám záleží na dodržaní termínu splatnosti Vašich faktúr.

Upomienkový servis - Zaslanie listovej upomienky

Po skončení doby splatnosti Vašej faktúry automaticky odošleme upomienku v mene našej spoločnosti. Upomienka obsahuje upozornenie na nezaplatenie konkrétnej faktúry a postup, ktorý oboznámi Vášho dlžníka s postupom našej spoločnosti v prípade neuhradenia svojich záväzkov.

Znenie upomienok a frekvenciu odosielania stanovíme vzájomnou dohodou

Upomienky ďalej odosielame pomocou nášho informačného systému, ktorý umožní efektívnu komunikáciu medzi nami a Vašim dlžníkom. Na základe vzájomnej dohody, ktorá stanovíme typ a presné znenie upomienok. Sami si stanovíte lehotu, po ktorej odošleme upomienku Vášmu dlžníkovi.

Referencie

 • Dalitrans, s.r.o.
 • Proreco, s.r.o.
 • Slovaktual, s.r.o.
 • Servind Slovakia, s.r.o.
 • HPM Therm, s.r.o.
 • Trymat, s.r.o.
 • Fortemix, s.r.o.
 • Ronn SK, s.r.o.
 • Royaldom, s.r.o.
 • Prescot, s.r.o.
 • Proman, s.r.o.
 • Kontakt/Juven, s.r.o.

Máte problémy s dlžníkmi? Neodkladajte ich, kontaktujte nás!

Urýchlite celý proces
vyplnením dotazníku online
 1. Čo hovorí náš klient?

  So spoločnosťou PRO-FINANCE Service s.r.o. spolupracujeme 4 roky. Využívame celé portfólio služieb spoločnosti a vysoko oceňujeme ich profesionálny a operatívny prístup, vďaka ktorému sa zlepšil cash-flow DALITRANS s.r.o.. V spolupráci budeme určite a radi naďalej pokračovať.

 1. Čo hovorí náš klient?

  Služby spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o. sme vyskúšali na základe odporúčaní od nášho obchodného partnera. Počas našej troj ročnej spolupráce nám úspešne vymohli niekoľko veľmi problematických pohľadávok. Postupne sme začali využívať všetky služby tejto spoločnosti a sme s nimi nad mieru spokojní.© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.