Právne poradenstvo - Potrebujete kvalitné právne rady?

Úkony súvisiace s vymáhaním pohľadávok

 • príprava, vypracovanie a podanie žalobného návrhu na vydanie platobného rozkazu
 • zastúpenie klienta na súdnych a iných pojednávaniach vyžadujúcich advokáta
 • vypracovanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
 • prihlásenie pohľadávky do konkurzu, vyrovnania alebo likvidácie
 • zabezpečenie vyznačenia právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia
 • príprava, podanie exekučného návrhu na vymáhanie pohľadávky prostredníctvom exekútorských úradov
 • vypracovanie a podanie trestného oznámenia, zastupovanie klienta v trestnom konaní v procesnom postavení svedka - poškodeného

Kompletné, právne poradenstvo v oblasti

 • občianskeho práva
 • obchodného práva
 • trestného práva
 • pracovného práva

Ostatné právne úkony a služby, ktoré zabezpečíme v minimálnom čase podľa želania klienta

 • zakladanie obchodných spoločností a realizáciu živnostenských oprávnení
 • kompletný právny servis pri založení, vzniku, zmenách a likvidácií obchodných spoločností - prevody, rozdelenie obchodných podielov v spoločnosti, zvýšenie resp. zníženie základného imania spoločnosti
 • vymenovanie a odvolávanie konateľov, zmena sídla spoločnosti
 • rozširovanie predmetu činnosti spoločnosti
 • vyhotovenie zmlúv, listín a iných právnych dokumentov
 • poradenstvo pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi
 • vypracovanie žalôb, návrhov a podaní na súd a iné správne orgány
 • súdne i mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 • zastupovanie klientov pred súdom a inými správnymi orgánmi vo všetkých druhoch konania
 • právne rady a informácie v rámci právneho poriadku SR

Referencie

 • Dalitrans, s.r.o.
 • Proreco, s.r.o.
 • Slovaktual, s.r.o.
 • Servind Slovakia, s.r.o.
 • HPM Therm, s.r.o.
 • Trymat, s.r.o.
 • Fortemix, s.r.o.
 • Ronn SK, s.r.o.
 • Royaldom, s.r.o.
 • Prescot, s.r.o.
 • Proman, s.r.o.
 • Kontakt/Juven, s.r.o.
 • Awindor, s.r.o.
 • Tilia, v.o.s.
 • MI&CA, s.r.o.
 • Simeon Transport, s.r.o.

Všetky tieto a ďalšie právne úkony zabezpečujeme prostredníctvom siete spolupracujúcich advokátskych kancelárií s dlhoročnými skúsenostami. Spolupracujeme najmä s advokátskou kanceláriou Mgr. Miroslava Juriku s ktorou máme dlhodobé vzťahy a spolu sme vyriešili mnoho rôznych prípadov vymáhania pohľadávok a ťažkostí našich klientov, kde bolo nutné využiť služby advokáta.

Máte problémy s dlžníkmi? Neodkladajte ich, kontaktujte nás!

Urýchlite celý proces
vyplnením dotazníku online
 1. Čo hovorí náš klient?

  So spoločnosťou PRO-FINANCE Service s.r.o. spolupracujeme 4 roky. Využívame celé portfólio služieb spoločnosti a vysoko oceňujeme ich profesionálny a operatívny prístup, vďaka ktorému sa zlepšil cash-flow DALITRANS s.r.o.. V spolupráci budeme určite a radi naďalej pokračovať.

 1. Čo hovorí náš klient?

  Služby spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o. sme vyskúšali na základe odporúčaní od nášho obchodného partnera. Počas našej troj ročnej spolupráce nám úspešne vymohli niekoľko veľmi problematických pohľadávok. Postupne sme začali využívať všetky služby tejto spoločnosti a sme s nimi nad mieru spokojní.© Copyright 2013-2016 | All Rights Reserved.