Predajte nám Vaše pohľadávky

Sme pripravení odkúpiť balíky pohľadávok po lehote splatnosti.

Title #0

Ako mám postupovať?

Čím rýchlejšie nás kontaktujte, tým sa zvyšuje suma ktorú Vám vyplatíme za vaše pohľadávky po lehote splatnosti. Nižšie sa môžete dočítať viac o kalkulovaní cien a postupe akým prebieha odkupovanie pohľadávok spoločnosťou PRO-FINANCE Service s.r.o..

Aké sú výhody predaja pohľadávok?

Klient po podpise zmluvy o postúpení pohľadávok (alebo do 60 dní) obdrží na svoj účet dojednanú kúpnu cenu, čo má pozitívny vplyv na jeho cash-flow. Klientovi odpadnú povinnosti súvisiace so spravovaním a následným vymáhaním pohľadávok. Zároveň sa vyhnú riziku neuhradenia pohľadávky.

Ako to funguje?

Po právnej a majetkovej analýze Vašej pohľadávky Vám vyplatíme dohodnutú kúpnu cenu v celosti do 30 až 60 dní od odkúpenia pohľadávky. Tento proces trvá zvyčajne do 7dní, avšak môže trvať aj dlhšie v závislosti na konkrétnom prípade. Po majetkovej a právnej analýze vám oznámime, či predmetnú pohľadávku odkúpime, alebo zabezpečíme jej vymoženie formou mimosúdneho alebo súdneho vymáhania.

Ako sa stanovuje kúpna cena pohľadávky?

Kúpna cena pohľadávky je kalkulovaná z nominálnej hodnoty pohľadávky a na základe právnej a majetkovej analýzy. Aj keď je vek pohľadávok len jedným z faktorov a cena sa môže meniť, väčšinou sú pohľadávky od 90 do 180 dní po splatnosti odkupované za 5 - 30% nominálnej hodnoty, ktorá ďalej s vyšším vekom klesá. Preto je dôležité aby ste nás čím skôr kontaktovali.

Referencie

 • Dalitrans, s.r.o.
 • Proreco, s.r.o.
 • Slovaktual, s.r.o.
 • Servind Slovakia, s.r.o.
 • HPM Therm, s.r.o.
 • Trymat, s.r.o.
 • Fortemix, s.r.o.
 • Ronn SK, s.r.o.
 • Royaldom, s.r.o.
 • Prescot, s.r.o.
 • Proman, s.r.o.
 • Kontakt/Juven, s.r.o.
 • Awindor, s.r.o.
 • Tilia, v.o.s.
 • MI&CA, s.r.o.
 • Simeon Transport, s.r.o.

Máte problémy s dlžníkmi? Neodkladajte ich, kontaktujte nás!

Urýchlite celý proces
vyplnením dotazníku online
 1. Čo hovorí náš klient?

  So spoločnosťou PRO-FINANCE Service s.r.o. spolupracujeme 4 roky. Využívame celé portfólio služieb spoločnosti a vysoko oceňujeme ich profesionálny a operatívny prístup, vďaka ktorému sa zlepšil cash-flow DALITRANS s.r.o.. V spolupráci budeme určite a radi naďalej pokračovať.

 1. Čo hovorí náš klient?

  Služby spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o. sme vyskúšali na základe odporúčaní od nášho obchodného partnera. Počas našej troj ročnej spolupráce nám úspešne vymohli niekoľko veľmi problematických pohľadávok. Postupne sme začali využívať všetky služby tejto spoločnosti a sme s nimi nad mieru spokojní.© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.