MONITORING Obchodného vestníka

Title #0

Prevencia Vám šetrí čas, problémy a Vaše finančné prostriedky. Vyhnite sa neplatičom a nesolventným partnerom využitím produktu spoločnosti PRO- FINANCE Service, s.r.o. ­ MONITORING PFS.

Monitoring obchodných partnerov


Čo ponúkame?

 • Jednoduchú a prehladnú webovú aplikáciu (PC, tablet, smartfón).
 • Neobmedzený počet užívateľov aplikácie.
 • Sledovanie neobmedzeného počtu monitorovaných subjektov.
 • Denne aktualizované a dôležité informácie o sledovaných subjektoch.
 • Hromadný import sledovaných subjektov.
 • Emailovú notifikáciu priamo na Váš email.

Čo sledujeme?

 • evidenciu žalôb podaných voči Vášmu obchodnému partnerovi (výška, navrhovateľ,dôvod),
 • zoznam dlžníkov finančnej správy a zoznam dlžníkov poisťovní (výška dlhu),
 • vstup firmy do konkurzu a reštrukturalizácie,
 • všetky zverejnenia v obchodnom vestníku,
 • zverejnenia hospodárskych výsledkov firiem (tržby,účtovné závierky,výkaz ziskov a strát,
 • zmeny adresy, sídla, konateľov a spoločníkov,
 • zmeny v obchodnom registri

Čo získate? Prečo monitorovať obchodných partnerov?

 • Nevystavíte faktúry a nedodáte tovar rizikovým firmám.
 • Dostanete informáciu o žalobách evidovaných voči odberateľovi.
 • Dostanete informáciu o dlhoch na DÚ a v zoznamoch poisťovní voči odberateľovi.
 • Dostanete informáciu, keď odberateľ zverejní hospodárske výsledky.
 • Včas zistíte, ak odberateľ ide do konkurzu alebo likvidácie, reštrukturalizácie.
 • Stihnete sa prihlásiť do konkurzného alebo reštrukturalizačného konania ako veriteľ.
 • Budete informovaný o zmene adresy obchodného partnera.
 • Budete informovaný o zmenách spoločníkov a konateľov.
Prečo využiť monitoring obchodných partnerov? Získate dôležité a aktuálne informácie o obchodných partneroch. Môžete viac času venovať svojej podnikateľskej činnosti a rozvoju spoločnosti.

Koľko stojí monitoring?

Po vyskúšaní len za 84€ ročne za neobmedzený počet monitorovaných subejktov. To je iba 7 € mesačne!


Ak máte záujem o túto službu, vyplňte žiadosť nižšie.

Máte problémy s dlžníkmi? Neodkladajte ich, kontaktujte nás!

Urýchlite celý proces
vyplnením dotazníku online


© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.