Mimosúdne vymáhanie pohľadávok

85% úspešnosť pri faktúrach do 90 dní
78% úspešnosť pri faktúrach do 180 dní

V porovnaní s bežným spôsobom vymáhania pohľadávok dokážeme vďaka individuálnemu
prístupu a špeciálnemu know-how zredukovať čas vymáhania na 30 až 90 dní.

Title #0

Platíte len za výkon

bez skrytých poplatkov

Platíte len z reálne vymožených finančných prostriedkov a to až po prevedení na váš účet. Neúčtujeme si žiadne zálohové ani spracovateľské poplatky a taktiež si neúčtujeme žiadne poplatky v prípade neúspešného inkasného konania.

Vysoká úspešnosť vďaka

individuálnemu prístupu

80% úspešnosť pri včasnom odovzdaní pohľadávky do našej správy. Vďaka individuálnemu prístupu a špeciálnemu know-how zredukujeme čas vymáhania až o 50% v porovnaní s bežným spôsobom vymáhania.

Bez problémov a námahy

v súlade so zákonom SR

Pracujeme v zmysle zákona SR a v súlade s etickým kódexom a morálnymi zásadami.
Náš tím špecializovaných odborníkov s dlhoročnou praxou sa postará o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním za Vás.

Čo oceníte?

 • vysoko profesionálny prístup
 • operatívne rokovania
 • cenovo výhodne služby a produkty
 • individuálny prístup k zákazníkovi
 • dlhodobú a stabilnú spoluprácu
 • diskrétnosť

Čo získate?

 • redukcia strát z nedobytných pohľadávok
 • zníženie nákladov na inkaso pohľadávok
 • zníženie inflačného rizika
 • zníženie priemerného počtu dní po splatnosti
 • zlepšenie finančných tokov klienta
 • optimalizácia cash flow a vzťahov so zákazníkmi

Ako mám postupovať?

Čím skôr tým lepšie

V zmysle našich 10 ročných skúseností vieme, že percento úspešnej vymožiteľnosti záleží na rýchlosti odovzdania pohľadávky. Čím rýchlejšie sa rozhodnete odovzdať vašu pohľadávku do našich rúk, tým máte väčšiu šancu na úspešné vymoženie pohľadávky.

Neodkladajte tieto problémy

Zverte ešte dnes Vašu pohľadávku na starosť odborníkom. Pripravte si potrebné podklady a odpovede na nasledujúce otázky.

Doba po splatnosti Úspešnosť vymožiteľnosti
30 dní 97%
90 dní 85%
180 dní 78%
360 dní 33%
450 dní 26%

Pripravte si odpovede na tieto otázky:

V akom rozsahu (výška pohľadávok) a aký počet pohľadávok chcete odovzdať na vymáhanie?
Akým spôsobom nám pošlete podklady potrebné k vymáhaniu pohľadávok (e-mailom, poštou)?
Aký je vek (počet dní po lehote splatnosti Vašich pohľadávok)?

Čo nalseduje po prevzatí prípadu?

Po prevzatí prípadu našou spoločnosťou sa o všetky povinnosti súvisiace s vymáhaním postaráme MY. Počas inkasa pohľadávky je náš klient priebežne informovaný o celom procese a postupe inkasného konania. Zároveň venujeme veľkú pozornosť ochrane citlivých údajov našich klientov.

Prípad začneme riešiť okamžite

Na Vašej pohľadávke začneme pracovať okamžite. Po prevzatí prípadu vykonáme právnu analýzu pohľadávky a zvolíme najvhodnejší postup riešenia. Pri každej pohľadávke uplatňujeme individuálny a odborný prístup. Počiatočnou právnou a majetkovou analýzou Vášho prípadu vyselektujeme pohľadávky, ktorých vymáhanie je reálne od tých pohľadávok, ktorých vymoženie je od počiatku nereálne alebo neefektívne.

Osobná návšteva dlžníka - Individuálny prístup

Podpisom mandátnej zmluvy, plnomocenstva a dokumentácie súvisiacej s vymáhaním Vašich pohľadávok iniciujeme rokovanie a osobné stretnutie s dlžníkom s cieľom dosiahnutia čo najrýchlejšej a efektívnej úhrady dlžnej čiastky. V tejto fáze naša spoločnosť čo najskôr vyzýva dlžníka na zaplatenie dlžnej sumy. V prípade ak tak neurobí v nami stanovenej lehote, opätovne kontaktujeme dlžníka a dohodneme s ním efektívny spôsob a čas uhradenia dlžnej sumy v čo najkratšom možnom čase a v čo najmenšom počte splátok.

Telefonické a listové výzvy od vyškoleného slušného personálu

Dlžník je po celý čas vymáhania pohľadávky urgovaný - upomínaný operátormi call centra prostredníctvom telefonických urgencií a listových výziev na adresu spoločnosti resp. adresu konateľa alebo adresu fyzickej osoby.

Tieto úkony zabezpečuje široký technický a personálny potenciál spoločnosti. Taktiež využívame špecializovaný software, ktorý bol vyvinutý pre potreby našej spoločnosti.

Osobné návštevy dlžníka - Najúčinnejší nástroj

V zmysle našich 10 ročných skúseností vieme, že osobné návštevy sú najúčinnejším nástrojom mimosúdneho vymáhania pohľadávky. Priamo v teréne získavame dôležité informácie o dlžníkovi, jeho majetkových pomeroch a aktivitách.

Osobná konfrontácia s dlžníkom v mieste jeho bydliska

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok preferujeme najmä osobný kontakt, návštevu a rokovanie s dlžníkom. Naši skúsení zamestnanci kontaktujú dlžníkov telefonicky a následne aj osobne. Spoločnosť aktívne využíva externých inkasných kontrolórov, ktorými disponuje naša spoločnosť v rámci jednotlivých regiónov na území celej Slovenskej republiky.

Celoslovenská sieť inkasných kontrolórov je Vám k dispozícii

Regionálne rozmiestnenie našich inkasných kontrolórov zaručuje, že inkasní kontrolóri disponujú veľmi dobrou znalosťou miestnych pomerov a zároveň z toho dôvodu majú vynikajúce osobné kontakty na jednotlivé orgány štátnej správy a samosprávy a súčasne sú flexibilní v súvislosti s možným osobným dosahom na dlžníkov.

Vysoko-profesionálny prístup našich kontrolórov je samozrejmosťou

Dôležitým znakom inkasných kontrolórov, na ktorom si zakladá naša spoločnosť, je ich odborná pripravenosť na výkon týchto špecializovaných úkonov vrátane znalosti platnej legislatívy SR, etickej komunikácie a správania sa. Naši zamestnanci sa riadia právnymi predpismi SR a vnútorným etickým kódexom spoločnosti.

Zlepšenie pozície klienta popri efektívnom vymáhaní pohľadávky

Popri efektívnom a úspešnom vymáhaní pohľadávky sa snažíme zabezpečiť zlepšenie pozície klienta vo vzťahu k dlžníkovi a to realizáciou rôzny právnych úkonov ako sú:

Uznanie dlhu

Pristúpenie k záväzku ako FO

Ručenie

Podpísanie zmenky

Zabezpečenie pohľadávky

Realizáciou týchto úkonov zabezpečíme výhodnejšie postavenie nášho klienta voči dlžníkovi a zabezpečíme reálnu vymožiteľnosť pohľadávky.

Úspešné vymoženie pohľadávky

V rámci mimosúdneho vymáhania môže dôjsť k viacerým alternatívam plnenia. V prípade ak dlžník neuhradí svoj záväzok okamžite, resp. v nami stanovenej lehote, zabezpečíme vymoženie pohľadávky uzatvorením dohody o splátkach. V prípade zostavenia splátkového kalendára dohliadame na to aby dlžník plnil dohodnuté splátky riadne a včas. Po úspešnom vymožení pohľadávky vystavíme klientovi faktúru za naše služby.

Čo v prípade ak zlyhajú nástroje mimosúdneho vymáhania?

V prípade zlyhania nástrojov mimosúdneho vymáhania Vám poskytne naša spoločnosť analýzu prípadu a navrhne možnosti ďalšieho postupu vo vymáhaní. Na žiadosť klienta nastúpime cestu súdneho vymáhania pohľadávky prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie.

V prípade potreby zabezpečíme súdne vymáhanie pohľadávky.

Viac informácií o priebehu súdneho vymáhania nájdete v sekcii súdne vymáhanie, prezrite si potrebné informácie kliknutím sem.

 1. Čo hovoria naši klienti?

  So spoločnosťou PRO-FINANCE Service s.r.o. spolupracujeme 4 roky. Využívame celé portfólio služieb spoločnosti a vysoko oceňujeme ich profesionálny a operatívny prístup, vďaka ktorému sa zlepšil cash-flow DALITRANS s.r.o.. V spolupráci budeme určite a radi naďalej pokračovať.

Ďaľší spokojní klienti

 • Dalitrans, s.r.o.
 • Proreco, s.r.o.
 • Slovaktual, s.r.o.
 • Servind Slovakia, s.r.o.
 • HPM Therm, s.r.o.
 • Trymat, s.r.o.
 • Fortemix, s.r.o.
 • Ronn SK, s.r.o.
 • Royaldom, s.r.o.
 • KESA - Ing. Čunderlíková
 • Prescot, s.r.o.
 • Proman, s.r.o.
 • Schmolz + Bickenbach Slovakia, s.r.o.
 • Kontakt/Juven, s.r.o.
 • Awindor, s.r.o.
 • Tilia, v.o.s.
 • MI&CA, s.r.o.
 • Simeon Transport, s.r.o.
 • LMJ - Lapšanský, s.r.o.
 • Pacas Transport and Trading, s.r.o.
 • Lauris R.M., s.r.o.
 • Signatech, s.r.o.
 • Bioprego, s.r.o.
 • RS Computers, s.r.o.
 • Bostech, s.r.o.
 • MS Union, s.r.o.
 • Lindmon, s.r.o.


© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.