Neváhajte nás kontaktovať

PRO-FINANCE Service s.r.o.

Čsl. armády 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36 255 505

Title #0

Veriteľ

Dlžník

Pohľadávka

Majetkové a iné pomery dlžníka

Ste s dlžníkom v kontakte?
Odmieta dlžník pohľadávku?
Uplatnil dlžník písomnú reklamáciu?

Aké ste podnikli opatrenia?

Telefonické upomienky Písomné upomienky
Uznanie záväzku Splátkový kalendár
Platobný rozkaz, rozsudok
Návrh na exekúciu
Trestný proces Návrh na insolvenčný proces
Riešila túto pohľadávku iná inkasná spoločnosť alebo advokátska kancelária?

Špecifikujte požadované služby

Požadovaný typ vymáhania pohľadávky

Požadovaný spôsob vymáhania

Spôsob vymáhania HARD(veriteľ už nechce s týmto dlžníkom obchodovať), Soft a VIP (bežný spôsob, veriteľ chce s dlžníkom udržať obchodné vzťahy)© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.