Etický kódex - Nenarušíme Vaše vzťahy s klientom.

Zakladáme si na dôslednom dodržiavaní etického kódexu a diskrétnosti

Klientom zaručujeme dôsledné dodržiavanie ochrany osobných informácií, maximálnu diskrétnosť a garantujeme že meno Vašej spoločnosti ostane bez ujmy. Pri práci naši pracovníci dodržiavajú platné právne predpisy SR, etický kódex a morálne zásady. Viac o našom kódexe si môžete prečítať nižšie.

Etický kódex spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o.

Všetci zamestnanci spoločnosti a inkasní pracovníci sa riadia a dbajú na dôsledné dodržiavanie etického kódexu, morálnych zásad a zákonov SR.

Vykonávam svoju prácu čestne, dodržiavam legislatívu Slovenskej republiky a vnútorné normy spoločnosti.

Nepoškodím dobré meno klienta, tak ako nepoškodím dobré meno spoločnosti, ktorú reprezentujem.

Pri výkone povolania nepoužijem násilie, kriminálne jednanie a chovám sa podľa etických zásad.

Zachovávam mlčanlivosť počas konania ako aj po dokončení konania a zabránim úniku informácií.

Neuprednostním vlastný záujem pred záujmom spoločnosti a jej klientov.

Snažím sa o zvyšovanie svojich profesionálnych znalostí, zručností a snažím sa zlepšovať svoje vzdelanie.

Máte problémy s dlžníkmi? Neodkladajte ich, kontaktujte nás!

Urýchlite celý proces
vyplnením dotazníku online
  1. Čo hovorí náš klient?

    So spoločnosťou PRO-FINANCE Service s.r.o. spolupracujeme 4 roky. Využívame celé portfólio služieb spoločnosti a vysoko oceňujeme ich profesionálny a operatívny prístup, vďaka ktorému sa zlepšil cash-flow DALITRANS s.r.o.. V spolupráci budeme určite a radi naďalej pokračovať.

  1. Čo hovorí náš klient?

    Služby spoločnosti PRO-FINANCE Service s.r.o. sme vyskúšali na základe odporúčaní od nášho obchodného partnera. Počas našej troj ročnej spolupráce nám úspešne vymohli niekoľko veľmi problematických pohľadávok. Postupne sme začali využívať všetky služby tejto spoločnosti a sme s nimi nad mieru spokojní.© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.