Blog - Zaujímavé informácie, ktoré sa Vám môžu hodiť

1

Zhoršujúca sa platobná disciplína podnikateľských subjektov

napísal profinance.sk, publikované dňa 26.05.2015Zhoršujúca sa platobná disciplína podnikateľských subjektov

Čo je platobná disciplína? Platobná disciplína alebo platobná neschopnosť vzniká vtedy, ak má podnik viac ako jeden záväzok alebo viac ako jedného veriteľa a nie je schopný mu splácať svoju dlžnú čiastku a dlh sa nedá kryť ani prostredníctvom majetku danej spoločnosti.


Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

napísal PFS, publikované dňa 16.04.2015Vymáhanie pohľadávok – externé alebo interné vymáhanie pohľadávok.

Čo je pohľadávka? Pohľadávku môžeme rozlíšiť z dvoch hľadísk a to z právneho a účtovníckeho hľadiska. Pohľadávku právneho charakteru môžeme definovať ako pohľadávku, kde je povinný niekto (dlžník) niekomu (veriteľ) zaplatiť, resp. vrátiť peniaze. Pri pohľadávke účtovníckeho charakteru je dôležité členenie na dlhodobé a krátkodobé pohľadávky.1© Copyright 2013-2020 | All Rights Reserved.